POLSKI DEUTSCH
Get Adobe Flash player
an image

Kontakt z zespołem:


Zespół ludowy Trzebiatowiacy

e-mail: zespol@trzebiatowiacy.pl

tel.kom: (0048) 502 24 66 88

Koncerty zespołu ludowo-biesiadnego

"Trzebiatowiacy"


Występowaliśmy wielokrotnie za granicą:
  • Szwecja - Sjöbo
  • Francja – La Ferriere
  • Niemcy – Wandlitz, Bernau, Freienhufen, Großräschen.

Braliśmy również udział w I Bernauer Folklore Festiwal w 2008r.


Zespół biesiadno - ludowy